Werkwijze

Groeiproces bouwplannen

Misschien heb je al een architect onder de arm genomen om je bouwdossier samen te stellen? In dat geval wacht je op een bouwvergunning om te kunnen starten. In deze fase bekijken we graag samen met jou of we een nuttige bijdrage kunnen leveren aan je plannen.

Heb je nog geen architect aangesproken, dan bekijken we eerst met jou of je bouwplannen vergunningsplichtig zijn en er dus een architect nodig is om de aanvraag te doen.

Mocht dat het geval zijn, brengen we je graag in contact met de geschikte architect, die zich hierover kan buigen.

Op basis van een voorontwerp of schets maken we een gedetailleerde raming der werken op.

Volledige deskundige opvolging van de bouwwerken = ontzorgen

De eventuele ergernissen van bouwheren om de verschillende aannemers tijdig te activeren behoren zo tot het verleden. 

We gaan prat op een vlotte & aaneensluitende werfactiviteit binnen de vooropgestelde timing gezien wij alles in eigen handen nemen. 

Als totaalaannemer begeleiden we u in uw materiaalkeuze & loodsen we u met gezond verstand door moeilijke (budgettaire) keuzes. 

Door onze open & vlotte manier van werken ontzorgen we u zoveel mogelijk gedurende uw bouwproject. 

Wij vormen als het ware de rode draad doorheen uw project.

Duurzame & energiebewuste visie

Als houder van het label ‘energiebewuste aannemer’ zijn we ervan overtuigd dat wij voor uw bouwproject een milieubewuste & energiezuinige meerwaarde kunnen bieden.